Garnier-titel
Klein biljart - Groot biljart

BdG 3B GARNIER 1 : VANDAEL Roger - TREVELS Rudy - NICOLAES Johan

BdG 3B GARNIER 1 :  VANDAEL Roger - TREVELS Rudy - NICOLAES Johan
Copyright 2007 - Yennick Trevels