Garnier-titel
Wedstrijden
Speelwijze Vrij kb Kader 38/2 Band kb 3-Band kb Vrij MT Kader 47/2 Band MT 3-Band MT
Vrij kb 30     20          
Vastliggende ballen = verplicht opgangstoot voor Excellentie klasse

40     20          
55     30          
70   60 30          
90   60 40       30  
120   60 40   60 50 30  
160   90 55   60 50 30  
210   90 55   90 70 40  
300   120 80   120 90 55  
Wordt niet ingericht 400   220 80   200 160 55  
500     110   300   80  
K 38/2 60 70   30          
Integraal(middenvak is niet vrij) 90 120   40   60 50 30  
120 160   55   90 70 40  
160 210   55   120 90 40  
220 300   80   200 120 55  
300 400   110   200 160 80  
Band kb 20 30              
  30 40              
40 70 60     60 50 30  
55 90 60     60 50 30  
80 160 90     90 70 40  
110 210 120     120 90 55  
150 300 160     200 120 80  
3-Band kb 15                
  18               15
22               15
27               18
34               22
42               27
50               34
Vrij MT 60 120 60 40     50 30  
Vastliggende ballen = verplicht opgangstoot voor Exc. en Ere klasse 90 160 90 55     50 30  
120 210 120 55     70 40  
200 300 160 80     90 55  
300           120 80  
400           160 110  
Kader 47/2 50 120 90 55   60   30  
Integraal (middenvak is niet vrij) 70 160 90 55   90   40  
90 210 120 55   120   55  
120 300 160 80   200   55  
160   220     200   80  
220         400   80  
300         400   110  
Band MT 30 70 60 40   60 50    
  40 90 60 55   60 50    
55 160 90 80   90 70    
80 210 120 110   120 90    
110 300 160 150   200 120    
150         300 220    
3-Band MT 15       18        
  18       22        
22       27        
27       34        
34       42        
42       50        
50                
60                

Deze tabel is voor alle spelers van toepassing

De vergelijking van de te spelen punten is gebaseerd op de punten vrijspel KB
voor de disciplines k 38/2 - band KB - 3-band KB - vrij MT - kader 47/2 - band MT - 3band MT
Het zijn enkel de verplichte minimum te spelen punten vrijspel KB die vermeld zijn voor al deze disciplines

Voor alle disciplines moeten de punten met de tabel vrijspel KB vergeleken worden.

Uitzonderingen zie sportreglementen art 10.7.A - 10.5

Verduidelijking:
- speler speelt 34 ptn drieband KB dit komt overeen met 90 vrij KB minimum te spelen
90 punten vrijspel KB komt overeen met minimum 40 band KB enz.

Een speler speelt promotie van 18 naar 22 punten driebanden KB. Deze speler is verplicht om minimum 55 punten vrijspel KB te spelen, 30 punten band enz.

Indien men geen punten vrijspel KB heeft, is de volgorde om te vergelijken:
1) band KB
2) driebanden KB
3) kader 38/2
4) vrijspel MT
5) band MT
6) driebanden MT
7) kader 47/2

Een speler heeft alleen een klassement driebanden KB, naar 22 punten. Volgens de tabel moet deze speler minimum 55 punten vrijspel KB, en 30 punten band KB spelen enz.

Copyright 2007 - Yennick Trevels