Garnier-titel
  • 08 06 2021 : Algemene vergadering
    Op dinsdag 15 juni 2021 om 19u zal de jaarlijkse algemene vergadering doorgaan. Zowel leden al NIET-leden zijn welkom. Volgende agendapunten komen aan bod: 1.Omvorming van de RC Garnier tot vzw 2.Kastoestand en lidgelden 3.Sport: bespreken van ...
Copyright 2007 - Yennick Trevels