Garnier-titel
  • 25 09 2021 : 3de Matchtafel
    Vrijdag 24-09-2021 is er een 3de matchtafel geplaatst. De club wil langs deze weg de gulle schenker bedanken voor deze mooie aankoop. De wachttijd om te trainen wordt hiermee grotendeels opgelost, hopelijk heeft dit een positieve invloed op de ...
  • 08 06 2021 : Algemene vergadering
    Op dinsdag 15 juni 2021 om 19u zal de jaarlijkse algemene vergadering doorgaan. Zowel leden al NIET-leden zijn welkom. Volgende agendapunten komen aan bod: 1.Omvorming van de RC Garnier tot vzw 2.Kastoestand en lidgelden 3.Sport: bespreken van ...
Copyright 2007 - Yennick Trevels