Garnier-titel
Algemene vergadering

Datum:08 06 2021

Op dinsdag 15 juni 2021 om 19u zal de jaarlijkse algemene vergadering doorgaan.
Zowel leden al NIET-leden zijn welkom.

Volgende agendapunten komen aan bod:
1.Omvorming van de RC Garnier tot vzw
2.Kastoestand en lidgelden
3.Sport: bespreken van de ingevulde documenten
Wijzigingen NIDM
4.Uitdelen van het HR en ondertekenen van de GDPR voor de leden die dit nog niet hebben gedaan.
5.Nieuwe leden

Hopelijk mogen we jullie allen in gezonde toestand verwelkomen.

Met sportieve groeten,

Het bestuur
Copyright 2007 - Yennick Trevels