Garnier-titel
van begin tot heden - foto's

Naam van de club

Albert "Garnier" was een Franse biljartvirtuoos, afkomstig uit Toulouse. Hij won de allereerste kompetitie in 1873, in de Irving Hall te New York, waar voor het eerst het Kampioenschap van Amerika werd betwist.

In het begin van de jaren 1880, begon Albert Garnier met het geven van demonstraties in Europa.

In 1883 gaf hij te Leuven een demonstratie. De Leuvense biljartliefhebbers waren zo onder de indruk, dat zij hem vroegen zijn naam te mogen schenken aan hun biljartkring, opdat: "de geest en de vaardigheid van zijn spel door de jaren heen in het Leuvense zou bewaard blijven.

Oudste spelende club

Leuven schijnt reeds vroeg een bakermat geweest te zijn van de biljartsport. In de oude Leuvense kronieken van 1877, schreef de historicus Adolf Everaerts, dat "Leuven de vreugde van een eerste biljart kende in 1786"

In de periode 1860-1870, telde men in Parijs ongeveer 2000 biljarttafels. En Albert Garnier was in Parijs lid van de "Cercle de la rue Vivienne". Deze biljartkring bestond dus zeker voor de Cercle Garnier werd opgericht.

Maar de Royal Cercle Garnier is wel nog de enige club, uit die beginperiode van het oprichten van biljartclubs, die nog steeds aktief bestaat.

Dit betekent dat de huidige Royal Cercle Garnier de "oudste bestaande spelende biljartclub ter wereld is"

"Royal"

In 1914 kreeg de club het koninklijk statuut, geschonken door het koningshuis
Vanaf 1914 werd de naam van Cercle Garnier dan ook veranderd in: ROYAL CERCLE GARNIER.

In het Leuvense

Na 1914, en onder impuls van de R.C.Garnier, werden er in het Leuvense verschillende biljartkringen opgericht.

Op 10 juli 1937 werd het "Verbond der Leuvense biljartkringen gesticht. Dit initiatief kwam van de Royal Cercle Garnier, die er trouwens ook het voorzitterschap van waarnam.

Voor dit eerste "verbond" werden statuten en standregels opgemaakt, en op 9 februari 1938 werden deze goedgekeurd en ondertekend.

Oprichting

Biljartclub Cercle Garnier werd opgericht in september 1883.
Op 4 november 1883 ondertekende het toenmalige bestuur de eerste officiële statuten.

Deze statuten werden op het stadhuis van Leuven neergelegd. Op de zitting van het Schepencollege van 27 december 1883 keurde men de statuten goed en ondertekende ze.

2 Wereldoorlogen

Door de verwoestingen die plaats vonden tijdens de 2 wereldoorlogen zijn ook heel wat archieven verwoest.

In 1942 hernam de club zijn activiteiten. Op 15 januari 1944 nodigde "la fédérations Royale Belge des Amateurs de billard" R.C. Garnier uit, om zich aan te sluiten bij het toenmalige Nationale Biljartverbond.

De voorzitter van R.C.Garnier, tevens voorzitter van het "Verbond der Leuvense Biljartkringen", heeft bij deze vergadering alle Leuvense clubs betrokken.
Vanaf 1944 tot nu behoren bijgevolg alle biljartclubs tot het Nationale Biljartverbond.

Vanaf 1945

In de beginjaren na de tweede wereldoorlog, heeft de R.C.Garnier zich voornamelijk bezig gehouden met de heroprichting van het biljartgebeuren in het Leuvense.

R.C.Garnier richte in 1950 het Nationaal Kampioenschap ereklasse klein biljart in.

Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de club, richte R.C. Garnier in 1958 het europees kampioenschap "over band" in.

In de loop der volgende jaren heeft de R.C.Garnier steeds weer opnieuw elk jaar verschillende finales en nationale finales kunnen inrichten.

Copyright 2007 - Yennick Trevels