Garnier-titel
  • 06 02 2010 : Foto "Swa Van Aerschot
    De foto van onze dierbare vriend Swa Van Aerschot is klaar. Een dezer dagen zal het in het lokaal aanwezig zijn. Het bestuur dankt iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft. Eric heeft beloofd dat de kadertjes van onze overleden leden zullen op ...
  • 06 01 2010 : Site R.C. GARNIER
    Rudy Trevels, eigenaar van deze site, heeft besloten de site terug toe te vertrouwen aan Willy Toebinte. Willy dankt Rudy voor het vertrouwen. Deze site zal in het vervolg enkel aangevuld worden door Willy, en enkel met gegevens in opdracht van het ...
Copyright 2007 - Yennick Trevels